Resultaten voor classificatie medische hulpmiddelen

CE Markering Medische Hulpmiddelen en Medische Apps.
Meer weten over de CE markering medische hulpmiddelen, CE markering software, CE markering medische apps, CE markering medische software of CE medische hulpmiddelen? Neem vrijblijvend contact op met een specialist 31 036 202 4012 om de mogelijkheden te bespreken of vul het contactformulier in om een offerte op te vragen.
tweedehands
Opleiding: Medical Device Software Applicaties Allanta.
Na deze infosessie heeft u een duidelijker beeld of classificatie van software applicaties als medisch hulpmiddel relevant is en betere inzichten in de wettelijke verplichtingen die medische hulpmiddelen met zich meebrengen. U bent geïnformeerd over wettelijke eisen van medische software applicaties.
samenvoegen van leningen
Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik RIZIV.
Dit zijn de invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik zoals omschreven in bijlage IX van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993, gewijzigd bij de Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007, betreffende de medische hulpmiddelen.
veranda
Farmatec Ontheffing medische hulpmiddelen.
Wet en regelgeving. Europees: Richtlijn 93/42/EEG. Nationaal: de Wet op de medische hulpmiddelen WMH; art. 2 t/m 5, 7 en 8, het Besluit medische hulpmiddelen BMH, het Besluit in-vitro diagnostica BID, het Besluit actieve implantaten BAI en de Regeling classificatie medische hulpmiddelen.
diesel getankt ipv benzine scooter
18/03/99 Medische hulpmiddelen; III Classificatie.
Alle hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren, reinigen, spoelen, of, waar passend, hydrateren van contactlenzen vallen onder klasse IIb. Alle hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen vallen onder klasse IIa, tenzij zij specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren van invasieve hulmpiddelen.
persoonlijke effectiviteit
5 tips voor implementatie van het Convenant Medische Technologie Q-Consult Zorg.
Draaf niet door in de classificatie van risicos. Het benoemen van het risico van een medisch hulpmiddel is niet eenvoudig. Dit komt doordat er met verschillende brillen naar gekeken kan worden. Vanuit technisch oogpunt is dat bijvoorbeeld een CE-markering. Een CE-markering kan nuttig zijn voor de PRI in het aanschafdossier. Er zijn echter ook risicos die voortkomen uit de handeling door de zorgprofessional. Deze zijn van toepassing bij het borgen van de risicos in bevoegd en bekwaamheden. Erken deze verschillende visies en gebruik hulpmiddelen voor het vaststellen van risicos, gebruik daarvoor bijvoorbeeld de HFMEA-light tool van Q-Consult Zorg of volg de training. Voorkom discussie én voorkom doorslaan zodat een pleister een high risk medisch hulpmiddel wordt. Zorg voor een up-to-date onderhoudssysteem van medische hulpmiddelen.
Classificatie FAGG.
Medische hulpmiddelen koninklijk besluit van 18 maart 1999 worden onderverdeeld in vier klassen klasse I, IIa, IIb en III die overeenstemmen met het risico verbonden aan hun gebruik. De classificatieregels staan beschreven in bijlage IX van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.
Cursus In vitro diagnostische medical devices IVD Mikrocentrum.
Een uitgebreide syllabus welke na het volgen van de training uitstekend als naslagwerk kan dienen. Uitleg over de huidige Europese 98/79/EC IVDD en toekomstige Europese Richtlijn IVR voor In Vitro Diagnostisch Medische hulpmiddelen, inclusief impact door de gewijzigde classificatie regels.

Contacteer ons