Meer resultaten voor classificatie medische hulpmiddelen

CE Tool.
MEDDEV Europese guideline voor classificatie van hulpmiddelen. MEDDEV voor software. Classificatie medische apps of software. De Richtlijn medische hulpmiddelen beschrijft een set regels om classificatie mogelijk te maken. Bij deze regels wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve hulpmiddelen en actieve en niet-actieve hulpmiddelen.
persoonlijke lening
Classificatie FAGG.
Er zijn ook Europese richtlijnen in verband met de classificatie beschikbaar document MEDDEV 2.4 deel 1 en deel 2. Voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek koninklijk besluit van 14 november 2001 gebeurt de classificatie volgens bijlage II van het koninklijk besluit van 14 november 2001, namelijk.:
sea life
Alle ins en outs van wetgeving en normen.
de kenmerken die noodzakelijk en voldoende zijn voor het identificeren van de juiste hulpmiddelen of apparatuur die gebruikt moeten worden om een veilige combinatie te verkrijgen, in geval een hulpmiddel samen met andere medische hulpmiddelen of apparatuur moet worden geïnstalleerd of ermee moet worden verbonden, om overeenkomstig zijn bestemming te functioneren.;
Ongediertebestrijding
18/03/99 Medische hulpmiddelen; III Classificatie.
Alle hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren, reinigen, spoelen, of, waar passend, hydrateren van contactlenzen vallen onder klasse IIb. Alle hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen vallen onder klasse IIa, tenzij zij specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren van invasieve hulmpiddelen.
crawford
Medische hulpmiddelen van klasse IIa IIb en III FAGG.
Nieuw registratiesysteem voor Marktdeelnemers die een activiteit uitoefenen in verband met medische hulpmiddelen. Dat zijn fabrikanten, invoerders, distributeurs groothandelaars en detailhandelaars, uitvoerders en technici die thuis medische hulpmiddelen installeren zoals opgenomen in de lijst van artikel 60, tweede lid, van de wet van 15 december 2013.
luchthavenvervoer gent
Classificatie medische hulpmiddelen NEN.
Classificatie medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen klasse I zonder meetfunctie en/of steriliteitsvereisten. Klasse I producten zijn hulpmiddelen met een laag risico, die bedoeld zijn om slechts van korte duur in contact met het lichaam te blijven. Medische hulpmiddelen in klasse I zonder meetfunctie en/of steriliteitsvereisten beoordeelt u zelf op overeenstemming met de Europese richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG.
Wat is een medisch hulpmiddel? FAGG.
Wat betreft de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen: de term actief houdt in dat het hulpmiddel afhankelijk is van een energiebron om te werken. Voor dit soort van hulpmiddelen gelden dezelfde vereisten als voor medische hulpmiddelen van klasse III, d.w.z. de medische hulpmiddelen met het hoogste risiconiveau.
Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik RIZIV.
Dit zijn de invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik zoals omschreven in bijlage IX van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993, gewijzigd bij de Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007, betreffende de medische hulpmiddelen.

Contacteer ons