Zoeken naar medische hulpmiddelen lijst

Medische hulpmiddelen/medisch materiaal RIZIV.
De ziekteverzekering verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt sommige medische hulpmiddelen waaronder implantaten en medisch materiaal volledig of gedeeltelijk terug. Op deze pagina.: Terugbetaling van medische hulpmiddelen en medisch materiaal. De ziekteverzekering betaalt sommige medische hulpmiddelen en medisch materiaal volledig of gedeeltelijk terug.
dakwerker
Medische hulpmiddelen FAGG.
Mijn onderneming: applicatie die algemene informatie over de onderneming verzamelt. Mijn activiteiten en mijn klassen: applicatie die activiteiten verzamelt zoals fabricage, distributie, uitvoer maar ook de risicoklassen van de betrokken medische hulpmiddelen klasse I, IIa, IVD lijst A, IVD lijst B.
persoonlijke lening
Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen RIZIV.
Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Voor de lijst bestaan 2 types van aanvraagformulieren.
opstijgend vocht muren
Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik RIZIV.
Lijst en bijwerkingen XML-versie. De publicatielijst bevat de producten die momenteel genotificeerd zijn, alsook de producten die in de toekomst geschrapt worden. Artikel 35septies, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Koninklijk Besluit van 1 maart 2009 BS van 26 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35 septies, 1, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik.
krediet aanvragen
Medische hulpmiddelen van klasse I, naar maat, systemen en behandelingspakketen en ook sterilisator FAGG.
Nieuw registratiesysteem voor Marktdeelnemers die een activiteit uitoefenen in verband met medische hulpmiddelen. Dat zijn fabrikanten, invoerders, distributeurs groothandelaars en detailhandelaars, uitvoerders en technici die thuis medische hulpmiddelen installeren zoals opgenomen in de lijst van artikel 60, tweede lid, van de wet van 15 december 2013.
Yogakleding online
Veiligheidsmededelingen voor medische hulpmiddelen FAGG.
Hieronder kan u de lijst met veiligheidsmededelingen terugvinden voor medische hulpmiddelen van klasse III hoogste risicoklasse en AIMD actieve implantaten alsook bepaalde informatie van andere klassen waarvan de publicatie nuttig werd geacht. Naast de naam van het medisch hulpmiddel kan u afhankelijk van het type hulpmiddel de volgende letters terugvinden: III, AIMD, andere.
Wat moet u weten over medische hulpmiddelen? FAGG.
Reglementering en bevoegde instanties inzake medische hulpmiddelen. Commercialisering van een medisch hulpmiddel. Hoe verloopt het toezicht op de medische hulpmiddelen die in de handel zijn en welke rol spelen de verschillende belanghebbenden? Meer informatie over het goed gebruik van bepaalde medische hulpmiddelen.
Themacontroles FAGG: medische hulpmiddelen KLAV Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond.
Het Agentschap heeft in het kader van de actie een folder opgegesteld: Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het publiek opengestelde apotheek. Deze brochure bevat onder meer een lijst van medische hulpmiddelen die courant worden afgeleverd in de apotheek.

Contacteer ons