Meer resultaten voor aansprakelijkheid medische hulpmiddelen

Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen door Joost Ansems Boek Managementboek.nl.
Over de auteur Over dit boek Artikelen en interviews Recensies. Juridicacode: Medische aansprakelijkheid; klachtrecht; beroepsbeoefenaren w.o. artsen; apothekers; farmaceuten. Producenten van medische hulpmiddelen hebben een groot belang bij het zo snel mogelijk op de markt brengen van hun product. Dit kan tot gevolg hebben dat medische hulpmiddelen worden toegepast voordat hun effectiviteit en veiligheid afdoende zijn bewezen en hun bijwerkingen voldoende bekend zijn.
dakwerker tienen
Medische hulpmiddelen: de aansprakelijkheid van de certificeringsinstantie aan het licht gebracht. Navigation. Twitter. Facebook. LinkedIn.
De advocaat-generaal benadrukt dat, terwijl de aansprakelijkheid voor het product primair bij de fabrikant berust overeenkomstig de Europese wetgeving betreffende de medische hulpmiddelen, de vezekeringsinstanties. Weliswaar zijn deze instanties niet belast met de rechtshandhaving en hebben deze bovenal een wetenschappelijke rol.
loopbaancoach
productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen De LSA informeert.
Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen. Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen. GHDHA 130218 MoM-heupprotheses; prejudiciële vragen HR inzake toepassing art 677: BW en de verhouding tot 6185: e.v. HvJ 210617 vaccin; beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan. Rb Oost-Brabant 221117 PIP-borstimplantaten; tekortkoming hulpzaak niet ex 677: BW toegerekend aan het ziekenhuis. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden 031017 MoM heupprothese; gebrek in toegepaste kunstheup onvoldoende onderbouwd. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; vervaltermijn art. 6191: lid 2 BW dient objectief te worden vastgesteld; gehele kunstmatige heupsysteem geldt als één product. Rb Midden-Nederland 210617 vordering ex 6185: tzv gebroken heupprothese verjaard; m.b.t. de grondslag in 6162: is nader onderzoek nodig; niet in deelgeschil. Rb Rotterdam 210617 aansprakelijkheid producenten MoM-heupprotheses voor gebrekkig product?
boeken online verkopen
DSpace Open Universiteit: Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen.
Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen. Een patiënt, die bij een medische behandeling schade oploopt als gevolg van het gebruik van een medisch hulpmiddel, staat een aantal wettelijke bepalingen ten dienste om zijn schade vergoed te krijgen. Hij kan zich beroepen op niet-nakoming van de behandelingsovereenkomst art.
argenta
Navigator dé website voor de jurist en fiscalist.
benzine getankt in plaats van diesel

Contacteer ons