Meer resultaten voor hulpmiddelen zorg

Afspraken voor betere hulpmiddelenzorg Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl.
Dit openbare register geeft aan wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars zullen daar bij de inkoop gebruik van maken en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop ook aanspreken. Kamerbrief bestuurlijk overleg hulpmiddelen.
seo tips
Zorginstituut: Meer keuzemogelijkheden in hulpmiddelenzorg Nationale Zorggids.
Met die opdracht van het ministerie van Volksgezondheid zijn begin 2016 patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen samen met het ministerie en Zorginstituut Nederland aan de slag gegaan. Door de verschillende betrokken werkgroepen is de afgelopen tijd begonnen met het nemen van stappen om in de praktijk te kunnen voldoen aan de kwaliteitsvereisten. Sjaak Wijma, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, prees tijdens de bijeenkomst de bereikte resultaten waardoor de patiënt in de toekomst maximaal geïnformeerd wordt. Met als resultaat dat mensen vaker het hulpmiddel krijgen dat voor hen het meest geschikt is. Het generieke kwaliteitskader en de 3 modules beschrijven aan welke algemene vereisten hulpmiddelenzorg moet voldoen. Voor alle vier geldt dat ze bijdragen aan goede, doelmatige zorg met goede informatievoorziening voor de patiënt.
nba permanente educatie
Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.
De Patiëntenfederatie heeft wel haar achterban geraadpleegd mbt het GKH. Echter, voor hulpmiddelen categorieën zouden andere partijen aan tafel moeten zitten. Beschrijving zorg organisatie. Het GKH is met name richtinggevend; de meer concrete invulling vindt zijn plaats in specifieke modulen hulpmiddelenzorg.
zelfreinigende kattenbak
Hulpmiddelenzorg De Friesland Zorgverzekeraar.
JIJ EN DE FRIESLAND. Onze visie op zorg. De Friesland heeft haar inkoopbeleid ten aanzien van hulpmiddelen aangepast. Lees hier alle relevante informatie over uw vakgebied. Wat is ons inkoopbeleid, welke afspraken en ontwikkelingen zijn er? En hoe vraag ik een contract aan?
makelaar sittard
Hulpmiddelen www.palliatievezorg.nl.
Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar die het bewegen, eten/drinken of de persoonlijke verzorging kunnen vergemakkelijken. De hulpmiddelen zijn veelal te huur, te leen of te koop bij thuiszorgorganisaties of particuliere bedrijven. De meest actuele stand van zaken vindt u hier: www.zorgwijzer.nl/faq/vergoeding-hulpmiddelen.
Integrale hulpmiddelenzorg Focal Meditech.
Er zijn meerdere categorieën hulpmiddel gebruikers die verschillende hulpmiddelen naast elkaar gebruiken. Bij hulpmiddelen gaat het altijd om hun functionaliteit: zij moeten bepaalde problemen in het functioneren oplossen. Dubbele voorzieningen zijn echter niet nodig en ook niet gewenst. Afstemming is dus nodig.
Vegro.nl Expertisecentrum Hulpmiddelen.
24 /7 T: 0800-2 88 77 66. Vegro Publieksacademie over zelfredzaamheid. Edwin van der Sar Foundation presenteert webinar Stress: vriend vijand. Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam. Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief. Copyright 2018 Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen.
Vergoeding hulpmiddelen in 2017 ZorgDirect zorgverzekering.
Wat is hulpmiddelenzorg? We verstaan onder hulpmiddelenzorg de hulpmiddelen en verbandmiddelen die zijn opgenomen in ons Reglement Hulpmiddelen. In dat reglement vind je ook de omvang van de zorg en of je een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt. Niet alle hulpmiddelen vallen onder de hulpmiddelenzorg.

Contacteer ons